Enerji Otomasyonu

Enerji otomasyonu, tüketim izleme ve koruma izleme sistemleri olarak 2’ye ayrılabilir. Enerji tasarrufu yapılması için hangi noktada tüketimin fazla yapıldığının bilinmesi gerekir, bu da ölçüm ile mümkündür. Enerji otomasyonunda, sistemdeki izlenebilir cihazlar (enerji analizörleri, koruma röleleri, UPS’ler gibi) ile pano, cihaz veya sigorta bazında tüketim izlenerek, raporlama oluşturulur ve eski tüketimlerle karşılaştırma analizi ile yapılır. Otomatik raporlama ve tüketim maliyetlendirme ile işletmelere yardımcı olur.

Koruma izleme sistemlerinde, şalter, kesici, koruma röleleri ve sigortalar izlenerek, Enerji izleme yazılımı (SCADA) veya BMS’e bilgi aktarılması ile  sistemde oluşan bir hata durumunda alarm oluşturulması ve bunun mail veya SMS yolu ile ileterek gerekli aksiyonun alınması hedeflenir. Hızlı aksiyon alınması ile kesintilerin minumum sürede olması sağlanır ve raporlama yapılır. Tek hat şemalarından şalterlerin anlık durumu izlenir.

This is just a simple notice. Everything is in order and this is a simple link.

TOP